Bővebben: Humán szolgáltatások fejlesztése Bogácson és...

Projektazonosító: EFOP-1.5.3-16-2017-00094

Projekt címe: Humán szolgáltatások fejlesztése Bogácson és térségében

Kedvezményezett: Bogács Község Önkormányzata által vezetett konzorcium
3412 Bogács, Alkotmány út 9.

A projekt tervezett költsége: 487 267 799 Ft; a támogatás mértéke: 100%.

A projekt befejezésének tervezett időpontja: 2022. 05. 29.

Bővebben: Humán kapacitások fejlesztése Bükkábrányban és...

Projekt azonosítószáma: EFOP-3.9.2-16-2017-00055

Konzorciumvezető: Bükkábrány Község Önkormányzata

Konzorciumi tagok: Bogács Község Önkormányzata, Egerlövő  Község Önkormányzata, Mezőkeresztes Város Önkormányzata, Mezőkövesd Város Önkormányzata, Sály Község Önkormányzata, Szomolya Község Önkormányzata, Tard Község Önkormányzata,  Tiszavalk Község Önkormányzata, Mezőkövesdi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

Támogatás összege: 423 209 980 Ft

Támogatás mértéke: 100%.

A projekt megvalósítási időszaka: 2017.11-01-2021.11.30.

Bővebben: Önkormányzati épületek energetikai...

Bogács, Igrici, Bükkzsérc, Borsodivánka, Sajópetri és Berzék Községek Önkormányzata közösen pályázatot nyújt be a TOP-3.2.1-16 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati felhívásra.

A projekt célja, hogy a konzorciumban résztvevő önkormányzatok tulajdonában lévő, leromlott energetikai állapotú épületek energetikai korszerűsítés útján fejlesztésre kerüljenek. A fejlesztéssel hozzájárulnak az épületek gazdaságosabb fenntartásához, egységes településkép létrehozásához, a település lakossága szempontjából egy élhetőbb környezet kialakításához, valamint az érintett épületekben lévő szolgáltatások színvonalának emeléséhez. Hozzájárul továbbá a Kormány alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdasági céljaihoz is. Legtágabb értelemben a környezetünk védelméhez is hozzájárul.

Bővebben: Köznevelés eredményességének fejlesztése...

Bogács Község Önkormányzata a Széchenyi2020 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében „Köznevelés eredményességének fejlesztése Bogácson és környékén” címmel 24.590.468 Ft támogatást nyert az EFOP-3.3.2-16-2016-00293 kódszámú „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” tárgyú felhívás keretében. A támogatás intenzitása 100%.

A projekt célja a Bogács, Bükkzsérc, Cserépfalu, Sály és Szomolya települések köznevelési intézményeiben tanulók és az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek tudásának és készségeinek fejlesztése. A program emellett a nevelési-oktatási és a kulturális intézmények, szervezetek közötti együttműködést is erősíti.