A projekt tartalmának rövid bemutatása

A Konzorcium, Bükkábrány Község Önkormányzata vezetésével, a Széchenyi2020 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében „Humán kapacitások fejlesztése Bükkábrányban és térségében” címmel támogatást nyert az EFOP-3.9.2-16 kódszámú „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben –kedvezményezett térségek” tárgyú felhívás keretében.

A projekt alapvető célja a felhívással összhangban a területi különbségek és különösen a településméretből adódó társadalmi hátrányok csökkentése a humán közszolgáltatások tekintetében, valamint a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása. A projekt az egyes humán közszolgáltatásokban dolgozók képzettségének javításával az általuk ellátott szolgáltatások minőségét és hatékonyságát hivatott javítani.

A projekt támogatja térségben a gyermekek és tanulók – kiemelten a hátrányos helyzetűek – közneveléshez és felsőoktatáshoz való hozzáférését iskolán kívüli programok megvalósításán keresztül.

További cél a kisgyermekkori nevelés hozzáférhetőségének és az óvodapedagógusok képzettségi szintjének emelése a térségben.

A kiemelt célcsoportja a hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság, a fiatal korú lakosság, a helyi közszolgáltatásban dolgozók illetve a potenciális alkalmazottak, továbbá nemzetiségek, etnikumok.

Tervezett tevékenységek

Szociális színtér: A települési önkormányzatok által fenntartott alapszintű humán közszolgáltatásokban dolgozó szakemberek felmérése és képzése, valamint tanulmányutak szervezése.

Iskolai színtér: A gyermekek személyiség és kompetenciafejlesztése, iskolai és munkaerő-piaci érvényesülésüket elősegítő iskolán kívüli programok megvalósítása, tehetséggondozás, nyelvtanítás. Ösztöndíj támogatás biztosítása 4 éven keresztül, évente 60 gyermek számára. Pénzügyi témahetek és öko-tudatossággal kapcsolatos kirándulások szervezése. Család bevonásával ökonap szervezése.

Óvodai színtér: Óvodapedagógusok számára továbbképzések megvalósítása. A hátrányos helyzetű gyermekek óvodába járását megakadályozó tényezők feltárása, intézkedési terv készítése. Egészségügyi programok, szülők bevonását célzó egészségnap és szülői fórumok lebonyolítása.

Eszközbeszerzés.

-----------------------------------------------

A helyi humán közszolgáltatásban dolgozók felmérése – Bogács »