palyazati logok

Projektazonosító: TOP-1.4.1-16-BO1-2017-00002
Projekt címe: A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát óvoda és bölcsőde fejlesztésével Bogácson

Kedvezményezett: Bogács Községi Önkormányzat
3412 Bogács, Alkotmány út 9.

Projekt fő helyszíne: 3412 Bogács, Alkotmány utca 52. 778/1 hrsz.

A szerződött támogatás összege: 107.746.741 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2021. 01. 31.

 

 


Bogács Község Önkormányzata támogatást nyert bölcsőde kialakítására a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a TOP-1.4.1-16 című felhívás keretében. A fejlesztés konkrét célja Bogács településen, az Alkotmány utca 52. 778/1 hrsz. alatt található Bogácsi Óvoda épületének korszerűsítése és bővítése, valamint egy új épületrészben bölcsőde létesítése.

Az önkormányzat a projekt keretében az óvoda épületrész korszerűsítését és bővítését, valamint egy új épületrészben bölcsőde létesítését határozta el, amelynek során a meglévő épület hasznos alapterületét növelve kell biztosítani a két fő oktatási-nevelési funkció, az óvoda és a bölcsőde egymástól elkülönített használatát, és egyben meg kell oldani az épület projekt-arányos akadálymentesítését is.

A jelenlegi óvoda 3 csoportszobával működik, melyből 2 csoportszobát újítottunk fel. Férőhelybővítés nem történik. Melegítőkonyha berendezéseinek fejlesztése megtörtént. Az épület bővítésével és átalakításával az épületben bölcsődét is létrehozunk, mely a jelenlegi 0 férőhelyről 12 főre emeli a településen a bölcsődei férőhelyek számát.

A projekt átfogó célja a minőségi nevelés infrastrukturális feltételeinek biztosítása, a kapacitásbővítés, a jogszabályi és szabvány szerinti feltételeknek megfelelő, fenntartható működés biztosítása. A fejlesztés célja a település népességmegtartó képességének, a fiatal, képzett munkaerőt megtartó lehetőségeinek növelése, a helyi szükségletekre épülő közszolgáltatások racionális és költséghatékony működésének kialakítása.

A projekt célja az egészséges, biztonságos és motiváló környezet kialakítása a gyermekek számára, valamint az egyénre szabott nevelés, készség és képességfejlesztés feltételeinek megteremtése. Cél a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelésével a társadalmi kohézió, az egyenlő esélyek, a méltányos nevelési környezet biztosítása.

A projekt intézményi működést érintő konkrét célja továbbá a pedagógiai munka infrastrukturális támogatása, az épület racionális, takarékos üzemeltetésének megteremtése.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.