palyazati logok

Bogács Község Önkormányzata a Széchenyi2020 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében „Köznevelés eredményességének fejlesztése Bogácson és környékén” címmel 24.590.468 Ft támogatást nyert az EFOP-3.3.2-16-2016-00293 kódszámú „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” tárgyú felhívás keretében. A támogatás intenzitása 100%.

A projekt célja a Bogács, Bükkzsérc, Cserépfalu, Sály és Szomolya települések köznevelési intézményeiben tanulók és az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek tudásának és készségeinek fejlesztése. A program emellett a nevelési-oktatási és a kulturális intézmények, szervezetek közötti együttműködést is erősíti.

A 25 millió forint európai uniós támogatás segítségével Bogács Község Önkormányzata a Bükkalja Általános Iskolával (Bogács), a Bogácsi Bagolyvár Óvodával, a Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Ódorvár Tagiskolával (Bükkzsérc), a Sályi Gárdonyi Géza Általános Iskolával, a Bükkalja Általános Iskola Móra Ferenc Tagiskolával (Szomolya), és Mezőkövesdi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hórvölgye Tagiskolával (Cserépfalu) együttműködésben valósítja meg.

A fejlesztés által érintettek köre Bogács, Bükkzsérc, Cserépfalu, Sály, Szomolya települések nevelési-oktatási intézményei és dolgozóik. Az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek, a köznevelésben résztvevő gyermekek, tanulók, különösen a szociokulturális hátrányokkal érintettek, életkorukhoz képest alulteljesítők és családjuk. A fejlesztés által érintett települések mind a mezőkövesdi járáshoz tartoznak, vagyis minden együttműködő partner kedvezményezett járásban található.

A fejlesztés által két korcsoport érintett: óvodai nevelésben részesülők: 0-5 év; általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat), általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat) 6-14 év. A projekt keretében megvalósítandó beavatkozások reagálnak a korábbi igényfelmérés során feltárt legsúlyosabb problémákra: jelentős az alapkészségek terén gyengén teljesítők aránya, jelentős a végzettség nélküli iskolaelhagyók aránya, a tanulók társadalmi-gazdasági háttere jelentősen befolyásolja a teljesítményüket.

A projekt célja, hogy támogassa a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását, a projektben létrejövő nem formális és informális tanulási alkalmakkal (vetélkedő, heti szakkör, témanap, klubfoglalkozás, művészeti csoport tábor), melyeket a Bogács Község Önkormányzata Közösségi Ház valósít meg számukra.

A projekt által létrehozott szolgáltatások a formális oktatást támogató és kiegészítő kulturális nevelés jelentős szerepet játszik a gyermekek személyiségfejlődésében és képességeik kibontakoztatásában, innovatív gondolkodásmódjuk kialakításában: felszínre hozzák a gyermekekben rejlő kreativitást, növelik önbizalmukat, kapcsolatteremtő, önkifejező, problémamegoldó és konfliktuskezelő képességüket, aktivitásukat és erősítik motiváltságukat. Ezáltal hozzájárul az együttműködő nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjához.

A projekt által létrehozott szolgáltatások hozzájárulnak a területi egyenlőtlenségek és a szociokulturális hátrányok csökkentéséhez, a Közösségi Ház által nyújtott kínálat bővítése, az alapellátás fejlesztése a nevelési-oktatási intézmények igényei szerint.

Tevékenységek:
A program során 5 település 5 általános iskolájában tanuló és óvodába járó gyermekei számára valósulnak meg kulturális programok. Ezek keretében összesen 12-12 alkalommal valósul meg kulturális témanap és témahét, valamint verseny és vetélkedő. Emellett a gyerekeknek összesen 150 csoportfoglalkozás, 50 kulturális óra kerül megrendezésre, és 10 alkalommal táborozni mennek környékbeli kulturális értékeket megismerni. A programok alkalmanként 15-20 fő részvételével valósulnak meg, melynek eredményeként összesen 140 gyermek tudása és készségei gyarapodtak nem formális tanulási eszközök segítségével.

A projekt befejezése: 2019. 09. 30.

 

{nomultithumb}